MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
Ngày 30/8/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 9/2019 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương bằng hình thức trực tuyến. Điểm cầu Khánh Hòa, đồng chí Trần Văn Thắng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, có hơn 100 đại biểu tham dự.


Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa

Tại hội nghị, đại biểu được nghe lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin về Tình hình Biển Đông thời gian gần đây; những nội dung cần thông tin, định hướng tuyên truyền tới các tầng lớp Nhân dân trong tình hình hiện nay và lãnh đạo Quân chủng Phòng không - Không quân thông tin: Xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thành Long - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu cơ quan tuyên giáo, báo cáo viên các cấp tuân thủ tuyệt đối sự chỉ đạo trong thông tin tuyên truyền về tình hình Biển Đông; chủ động nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của Nhân dân, nhất là tư tưởng của công nhân tại các khu công nghiệp, các vấn đề phát sinh, tham mưu kịp thời với cấp ủy giải quyết ngay từ cơ sở.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo gương Bác. 

Tập trung tuyên truyền kết quả và nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 8/2019, nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm 2019; Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. 

Tuyên truyền một số văn bản quan trọng của Bộ Chính trị như: tuyên truyền Kết luận số 55-KL/TW, ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 56-KL/TW, ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường./.

Quỳnh My 
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 63

Số lượt truy cập: 2316461