- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Sáng ngày 06/4, tại Huyện ủy Diên Khánh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý I/2018. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng trong Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh, ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy; ban tuyên giáo, ban tuyên huấn, phòng công tác chính trị các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh. Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Ghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Diên Khánh chủ trì Hội nghị.

3 tháng đầu năm 2018, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã tham mưu cấp ủy triển tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề năm 2018; triển khai cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo mẫu mới; tham mưu sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các đối tượng thù địch trên mạng xã hội... Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì và phối hợp tham mưu tổ chức: Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 88 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, Cầu Truyền hình kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 và chào đón năm mới 2018, tọa đàm kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968 ở Nha Trang - Khánh Hòa, Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức của người cán bộ, đảng viên”...


Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Mừng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của toàn ngành. Đồng chí đề nghị: ban tuyên giáo các địa phương, đơn vị cần bám sát chỉ đạo của cấp ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng và đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện nghiêm Quy định số 02-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chế độ học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trong công tác khoa giáo, ban tuyên giáo các địa phương, đơn vị cần chủ động nghiên cứu tình hình thực tế để lựa chọn, tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết triệt để từng vấn đề. Tăng cường công tác tuyên truyền để ổn định tình hình tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về: việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cơ quan theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), việc triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh, quá trình chuẩn bị xây dựng Đặc khu hành chính - kinh tế Bắc Vân Phong...

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng tiếp thu các ý kiến của đại biểu kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo một số vấn đề như: giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc tại Trạm thu giá BOT Ninh Lộc, chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý xây dựng, đất đai, khai thác khoáng sản, các hoạt động dịch vụ du lịch liên quan đến khách du lịch Trung Quốc...

HV

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 48

Số lượt truy cập: 1113504