- Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)   - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Chiều ngày 04/7/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng quý II/2017. Đồng chí Trần Văn Thắng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong khối an ninh tư tưởng trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị thống nhất nhận định, đánh giá: quý II/2017, tình hình an ninh tư tưởng, tâm trạng xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định, đại bộ phận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tin tưởng, phấn khởi trước những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, các đại biểu thảo luận một số vấn đề được dư luận quan tâm, cần phải được kịp thời khắc phục đó là: chú trọng công tác định hướng cho tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trước những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực phản động, thù địch trên mạng xã hội; việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường, chính sách bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư khi triển khai các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, như Khu du lịch Làng Tre (xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang); dự án chợ Đầm; Bãi rác Ninh An (thị xã Ninh Hòa); các hoạt động tôn giáo trái pháp luật...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Thắng đề nghị trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị trong khối an ninh tư tưởng cần chú trọng đặc biệt đến công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là những địa phương, khu vực triển khai các dự án có liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, môi trường, từ đó tham mưu giải quyết tốt những vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người ảnh hưởng đến an ninh trật tự, không để phát sinh điểm nóng; tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung, kiên quyết đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của các thế lực thù địch, đồng thời tuyên truyền những kết quả nổi bật, những mô hình, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển đảo trong tình hình mới.
Tấn Thanh

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 93

Số lượt truy cập: 832446