- Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)   - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày 03-4/8/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh và báo cáo viên các huyện, thị, thành ủy.

Tham gia báo cáo các chuyên đề của lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2017, có các đồng chí: Trần Văn Thắng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  Nguyễn Quốc Ninh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Lê Tuấn Tứ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.


Đồng chí Trần Văn Thắng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
báo cáo tại lớp học


Đồng chí Lê Tuấn Tứ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Tại lớp học, các báo cáo viên đã truyền đạt những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư và lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020, những vấn đề mới cần quan tâm trên các lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước, tình hình thời sự nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2017; kết quả năm học 2016 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 - 2018…
Quang cảnh lớp học

Theo kế hoạch, ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy sẽ phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở quản lý trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 và hoàn thành trước ngày 25/8/2017. Sau đợt học tập, tất cả học viên tham gia đều viết bài thu hoạch cá nhân.
Anh Tuấn

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 128

Số lượt truy cập: 826314