- Chào mừng 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017)        - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Vừa qua, Đảng ủy Trường Đại học Khánh Hòa đã tổ chức 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2017 từ ngày 09/01/2017 đến ngày 13/01/2017, cho 156 học viên là cán bộ, giảng viên, sinh viên là quần chúng ưu tú của các chi bộ trực thuộc Đảng ủy.

Báo cáo viên của lớp là báo cáo viên các Ban của Tỉnh ủy và báo cáo viên Đảng ủy nhà Trường. Chương trình học tập gồm 05 bài trong cuốn “Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn theo tinh thần các văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, năm 2016. Tham dự lớp học, mỗi học viên đều có 01 quyển tài liệu để theo dõi bài giảng của các báo cáo viên một cách chủ động và kỹ lưỡng. Lớp đã thực hiện nghiêm túc, điểm danh vào đầu giờ và cuối giờ học, nhắc nhở học viên thực hiện tốt quy chế học tập theo quy định.

Trong mỗi bài học, các báo cáo viên đều đi sâu phân tích và liên hệ thực tiễn giúp cho học viên dễ hiểu, dễ tiếp thu. Bên cạnh đó, các học viên còn được tham gia trao đổi, thảo luận về một số vấn đề thời sự được dư luận hiện nay quan tâm và thực hiện một bài kiểm tra đánh giá vào cuối khóa học. Nhiều học viên nắm vững kiến thức và biết vận dụng liên hệ vào thực tiễn theo đúng cương vị công tác.

Kết thúc khóa học có 149/156 quần chúng ưu tú nộp bài kiểm tra và đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, chiếm tỷ lệ 95,5%. Các bài kiểm tra đạt yêu cầu, đúng trọng tâm, một số bài viết phân tích sâu sắc, có liên hệ thực tiễn sinh động. Kết quả có 05 học viên đạt Xuất sắc, chiếm 3,2%; 44 học viên đạt loại Giỏi, chiếm 28,2%; 100 học viên đạt loại Khá, chiếm 64,1%.


Tiến sĩ Chu Đình Lộc, Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Lễ Tổng kết lớp

Thông qua lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, các học viên đã nắm được những kiến thức và nhận thức sâu sắc về Đảng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời hiểu rõ về nhiệm vụ của người Đảng viên. Từ đó, nâng cao nhận thức về kiến thức lý luận chính trị; xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân, tiếp tục tu dưỡng và rèn luyện, không ngừng phấn đấu để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.


Tiến sĩ Chu Đình Lộc, phát Giấy chứng nhận cho học viên


Huỳnh Phương
Các tin khácĐộ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 22

Số lượt truy cập: 254030