CHÀO MỪNG 129 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890 - 19/5/2019)


Sáng 5-12, tại TP. Nha Trang, Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI đã khai mạc. Tham dự kỳ họp có các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các vị trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh. Chủ tọa điều hành kỳ họp gồm các ông Nguyễn Tấn Tuân, Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thông – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Lê Thanh Quang phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.
Ông Lê Thanh Quang phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu khai mạc kỳ họp
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu khai mạc kỳ họp
Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ đánh giá công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh; thảo luận, đánh giá công tác chỉ đạo điều hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của UBND tỉnh; nghe thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2018.

Chủ tọa điều hành kỳ họp
Chủ tọa điều hành kỳ họp
Bên cạnh đó, HĐND tỉnh sẽ thảo luận và xem xét thông qua các Nghị quyết liên quan đến điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh như: Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017; điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; điều chỉnh phân bổ ngân sách địa phương năm 2018; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; phân bổ ngân sách địa phương năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; kế hoạch đầu tư công năm 2019 và nhiều nghị quyết quan trọng khác.

Các đại biểu về dự kỳ họp
Các đại biểu về dự kỳ họp
HĐND tỉnh sẽ xem xét các nghị quyết liên quan đến việc cho ý kiến về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường cơ động và Bến cập tàu xã đảo Ninh Vân (thị xã Ninh Hoà); phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Tỉnh lộ 3; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trùng tu, tôn tạo Thành cổ Diên Khánh; thành lập đoàn giám sát chuyên đề “Kết quả thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015-2018”…
Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu; thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Kỳ họp sẽ dành nhiều thời gian để tiến hành phiên chất vấn – trả lời chất vấn liên quan đến các vấn đề bức xúc, cử tri trong tỉnh hết sức quan tâm.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Tấn Tuân chia sẻ những khó khăn, mất mát và gửi lời chia buồn sâu sắc đến những gia đình bị nạn do hoàn lưu cơn bão số 8, số 9 gây ra tháng 11 vừa qua; đồng thời đánh giá cao sự cố gắng của các cấp, các ngành, địa phương, lực lượng vũ trang và nhân dân trong việc phòng, chống, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục khó khăn, giải quyết hậu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
Ông Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh, tại kỳ họp thứ 7 này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, được sự quan tâm của đông đảo cử tri và nhân dân trong tỉnh, ông đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ trong việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu; đồng thời tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để góp phần vào thành công của kỳ họp; qua đó đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri toàn tỉnh.
Trong phiên khai mạc, ông Lê Xuân Thân thay mặt Thường trực HĐND tỉnh báo cáo công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh. Trong năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và chương trình đã đề ra; công tác giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ngày càng nâng cao về chất lượng, hiệu quả, tập trung vào các vấn đề thiết thực, cấp bách mà HĐND tỉnh, cử tri dành nhiều quan tâm. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan chuyên môn được duy trì, kịp thời, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác của HĐND tỉnh. Việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện thường xuyên, hiệu quả hơn…

Ông Lê Xuân Thân báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND tỉnh.
Ông Lê Xuân Thân báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND tỉnh.
Trong năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: tập trung giám sát theo nghị quyết của HĐND tỉnh; chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các Ban HĐND tỉnh trong triển khai các hoạt động giám sát đã được phân công; tổ chức tốt các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh còn tổ chức việc góp ý kiến và các dự thảo Luật sửa đổi liên quan đến tổ chức bộ máy; giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; tăng cường công tác thông tin và tiếp xúc cử tri…
Về dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tập trung bàn bàn, thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, phân tích kỹ từng nguyên nhân; đồng thời nhận định, dự báo những vấn đề ảnh hưởng đến tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trong năm 2019, nhất là tác động tiêu cực của thiên tai, qua đó đề ra các giải pháp hiệu quả, thiết thực nhằm tháo gỡ khó khăn, hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2019. Trong kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung hết sức quan trọng, ông đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri, dân chủ thảo luận kỹ lưỡng, đảm bảo các nghị quyết ban hành sát với tình hình thực tế của tỉnh; sau khi các nghị quyết được ban hành, UBND tỉnh sớm thể chế hóa để tổ chức thực hiện. Đối với hoạt động của HĐND tỉnh, ông đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng các kỳ họp, tăng cường hoạt động giám sát; đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri; đối với các đại biểu HĐND tỉnh cần thường xuyên gắn bó, nắm bắt các ý kiến, kiến nghị của cử tri, thực hiện tốt hơn nữa lời hứa trước cử tri. Đối với các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, trước mắt, tập trung chỉ đạo, phối hợp tốt với Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể khắc phục hậu quả do mưa bão, sạt lỡ gây ra trên địa bàn tỉnh, trong đó ưu tiên giải quyết các vấn đề cấp thiết liên quan đến đời sống dân sinh, tạo điều kiện để người dân sớm có chỗ ở, ổn định đời sống, chuẩn bị đón Tết năm 2019… Bên cạnh đó, tăng cường quản lý địa bàn, ngành, lĩnh vực nhất là trên các lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng, quản lý dự án đầu tư…
Ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo HĐND tỉnh công tác chỉ đạo điều hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Theo đánh giá chung của UBND tỉnh, mặc dù chịu ảnh hưởng từ hậu quả nặng nề của cơn bão số 12 năm 2017 gây ra nhưng với sự nỗ lực của các ngành, các cấp cùng với tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh… nên kinh tế - xã hội tỉnh trong năm 2018 tiếp tục phát triển: GRDP theo ngành kinh tế ước tăng 7,58%, chỉ số phát triển công nghiệp ước tăng 7%, doanh thu du lịch ước tăng 28,53%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước tăng 12,1%... Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cơ bản được đảm bảo; đã thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 12 năm 2017; công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh được giữ vững…

Ông Nguyễn Đắc Tài báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong năm 2018.
Ông Nguyễn Đắc Tài báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong năm 2018.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế liên quan đến ngành nuôi trồng thủy sản gặp khó khăn do thiếu vốn đầu tư, chi phí nguyên liệu tăng cao nên sản lượng nuôi trồng giảm; thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách thấp hơn so với năm trước, giải ngân một số nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm; quản lý hoạt động thanh toán điện tử đối với hành hóa, dịch vụ cung cấp cho khách du lịch nước ngoài qua thiết bị POS, mã phản hồi nhanh (QR code) gặp khó; ùn tắc giao thông trên một số tuyến đường TP. Nha Trang vào giờ cao điểm vẫn xảy ra; nhiều vụ cháy gây thiệt hại nặng về tài sản vẫn tiếp tục xảy ra, tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp, số vụ phạm pháp hình sự tăng hơn so với cùng kỳ năm trước; tình hình khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép, không đúng giấy phép được cấp vẫn diễn ra tại nhiều địa phương, chưa có giải pháp xử lý triệt để.
Năm 2019, UBND tỉnh đề ra các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế như: phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP 7-7,5%, GRDP bình quân đầu người đạt 68,17 triệu đồng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6-6,5%, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 1,35 tỷ USD, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 16.795 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 46.200 tỷ đồng. Đối với các chỉ tiêu về văn hóa, xã hội, môi trường phấn đấu mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 1,5%, số lao động có việc làm tăng thêm trong năm khoảng 11.600 người, số giường bệnh quốc lập trên 10.000 dân đạt 29,1 giường, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%, có 51% số xã đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ che phủ rừng đạt 48%, tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh đạt 95%... Để thực hiện các chỉ tiêu này, UBND tỉnh đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, 13 nhóm giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong năm 2019.
Cũng trong phiên khai mạc, ông Trần Ngọc Thanh đã thông báo đến HĐND tỉnh về tình hình Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2018. Theo đó, trong năm 2018, kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền đã mang lại nhiều kết quả tích cực trên tất cả các mặt: tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; các cuộc vận động, các phòng trào thi đua; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; phối hợp tổ chức tốt các đợt tiếp xúc cử tri, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và hòa giải ở cơ sở.

 Ông Trần Ngọc Thanh thông báo đến kỳ họp tình hình Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền
Ông Trần Ngọc Thanh thông báo đến kỳ họp tình hình Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền
Trong thông báo của mình, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn gửi đến kỳ họp các ý kiến, kiến nghị của cử tri xung quanh các vấn đề về sản xuất nông nghiệp, cải thiện đời sống Nhân dân; việc thực hiện các chế độ, chính sách; ô nhiễm môi trường, quản lý khai thác tài nguyên thiên nhiên; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, thực hiện các dự án; trật tự an toàn xã hội.
Cũng trong phiên khai mạc, HĐND tỉnh đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, đầu tư công, công tác hành chính, tư pháp năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
Trong phiên làm việc buổi chiều nay (5-12), HĐND tỉnh tiếp tục thảo luận và thông qua các nghị quyết liên quan đến điều hành phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh.
HẢI LĂNG – XUÂN THÀNH
Theo baokhanhhoa.com.vn

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 56

Số lượt truy cập: 1590838