MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
Sáng ngày 07/9/2019, đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Biên tập Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đã chủ trì cuộc họp góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị (lần 1). 

Trên cơ sở Đề cương chi tiết được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thông qua tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12 (tháng 7/2019), Ban Biên tập đã xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị gồm 41 trang, với 02 phần chính là: Kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại cuộc họp, các thành viên của Ban Biên tập đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với từng nội dung của Dự thảo Báo cáo chính trị.


Đồng chí Hồ Văn Mừng phát biểu kết luận 
Kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Văn Mừng đề nghị các tổ biên tập cần bám sát đề cương đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh duyệt để viết các phần của Báo cáo chính trị; đồng thời tiếp thu các ý kiến góp ý để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị; bổ sung vào phần kết quả nhiệm kỳ 2015 – 2020 các nội dung về công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, quy hoạch và rút ra bài học kinh nghiệm; bổ sung vào phần phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 các nội dung về: đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo; thu hút FDI có chọn lọc; kinh tế tuần hoàn; liên kết vùng; công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Khánh Hòa; chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp; định hướng phát triển khu vực Bắc Vân Phong... Đồng chí cũng lưu ý, Báo cáo chính trị phải có tính khái quát cao, đánh giá được những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phải đúng với tình hình thực tế khách quan của tỉnh. 

Hồng Vân

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 38

Số lượt truy cập: 2316436