- Chúc mừng năm mới 2019   - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Ngày 29/6/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII XII theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại Hà Nội và các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương... Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa có đồng chí Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy các thời kỳ; Ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh; trưởng, phó các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; báo cáo viên Tỉnh ủy; trưởng, phó các doanh nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; trưởng, phó các khoa Trường Chính trị tỉnh và ban thường vụ, lãnh đạo ban tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.Quang cảnh Hội nghị ở điểm cầu Khánh Hòa

Ở tỉnh Khánh Hòa, ngoài 01 điểm cầu cấp tỉnh kết nối với Hội nghị trực tuyến ở Trung ương, còn có 09 điểm cầu cấp huyện và tương đương do tỉnh tổ chức kết nối với hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập nghị quyết. Các điểm cầu cấp huyện do ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy chủ trì với thành phần dự học tập gồm các đồng chí là thường trực cấp ủy, ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, thị xã, thành phố và tương đương; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; bí thư, phó bí thư chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc; báo cáo viên cấp huyện và một số đối tượng khác do cấp ủy tổ chức hội nghị triệu tập.

Tại điểm cầu Trung ương, phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nêu rõ: Các nghị quyết vừa được Ban Chấp hành Trung ương thông qua là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Để việc học tập Nghị quyết có hiệu quả, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu: các đại biểu dự học nghiên cứu sâu nội dung nghị quyết và các bài phát biểu khai mạc và bế mạc để nhận thức đúng, đầy đủ tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của từng nghị quyết; tham dự hội nghị lần này là cán bộ chủ chốt từ cấp huyện trở lên, do vậy, việc học tập, quán triệt không chỉ để hiểu, nhận thức đúng về nghị quyết mà còn giúp có thêm kiến thức để làm tốt việc giới thiệu, quán triệt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời trực tiếp chỉ đạo triển khai, thực hiện nghị quyết tại địa phương, đơn vị mình thời gian tới; đề cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày để nắm vững nội dung cơ bản của các nghị quyết, nhất là những vấn đề mới, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn với địa phương, đơn vị mình để nhận thức đầy đủ hơn nội dung các nghị quyết.

Đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu: sau hội nghị, phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu ba nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cấp mình và địa phương, đơn vị mình. Quá trình tổ chức học tập, tuyên truyền nghị quyết phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; kiên quyết khắc phục bệnh lười học nghị quyết, học tập hình thức, đối phó; tiếp tục đổi mới việc học tập nghị quyết trên cơ sở coi trọng cá nhân chủ động tự nghiên cứu nghị quyết, trao đổi, thảo luận. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ chốt của ban, bộ, ngành liên quan trực tiếp tới ba lĩnh vực: cán bộ, tiền lương và bảo hiểm xã hội, cần có thêm các hình thức thảo luận, hội thảo, tọa đàm chuyên sâu, phân tích kỹ tình hình, đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nhận thức sâu sắc, đầy đủ nội dung của từng nghị quyết; dành thời gian thỏa đáng để cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch hành động sát thực với thực tiễn địa phương, đơn vị; trong đó, cần xác định rõ việc cụ thể, gắn với trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết; chú trọng phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong tuyên truyền ba Nghị quyết lần này trên cơ sở đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, giúp nhân dân hiểu đúng, đầy đủ, cặn kẽ các chủ trương lớn của Đảng, tránh bị lợi dụng làm ảnh hưởng đến ổn định xã hội.

Đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý, trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, cấp ủy các cấp cần quan tâm đánh giá, tổng hợp những đề xuất, kiến nghị, kể cả những ý kiến khác nhau trong nhận thức và tổ chức thực hiện nghị quyết, để có hình thức giải đáp kịp thời và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư; kiên quyết đấu tranh với những ý kiến không mang tính xây dựng, những quan điểm sai trái, thù địch, cản trở việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giới thiệu Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/05/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trường Bộ Nội vụ giới thiệu Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/05/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội giới thiệu Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/05/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đề nghị, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức đảng để khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống, cần quán triệt chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; ngay sau Hội nghị tiếp tục tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết ở địa phương, đơn vị cho số cán bộ, đảng viên chưa được dự Hội nghị hôm nay. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức đảng căn cứ Kế hoạch số 10-KH/TW, ngày 6/6/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; căn cứ tình hình của Đảng bộ xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện và bố trí thời gian hợp lý, thỏa đáng để thảo luận, xác định những giải pháp cụ thể, có lộ trình thích hợp, nguồn lực bảo đảm, phân công trách nhiệm rõ ràng, nỗ lực và quyết định hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 phải gắn chặt với thực hiện các nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII), nhất là Nghị quyết về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về cách làm mới, kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, trước mắt là sử dụng hiệu quả bộ tài liệu mà Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết, việc tuyên truyền phải gắn với đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và thực hiện Nghị quyết một cách thường xuyên. Cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt, nhắc nhở, phê bình, xử lý theo quy định của Đảng đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả.

Tại tỉnh Khánh Hòa, các đại biểu dự các Hội nghị trực tuyến cấp tỉnh và cấp huyện đã nghiêm túc học tập, quán triệt nghị quyết. Ban Tổ chức Hội nghị cấp tỉnh đã quán triệt các đại biểu tại các điểm cầu trong tỉnh chấp hành đúng nội quy học tập quán triệt Nghị quyết bằng hình thức trực tuyến; gửi Phiếu xin ý kiến về việc học tập Nghị quyết cho đại biểu ở cấp tỉnh đồng thời yêu cầu các đồng chí đại biểu dự học hoàn thành phiếu thu hoạch kết quả học tập Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII theo mẫu hướng dẫn đã gửi kèm tại Công văn số 1219-CV/BTGTU, ngày 14/6/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và nộp lại cho cơ quan, chi bộ quản lý.

Theo Kế hoạch số 92-KH/TU, ngày 12/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, sau Hội nghị trực tuyến cấp tỉnh và cấp huyện, cấp cơ sở sẽ hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết trước ngày 15/7/2018.
Huỳnh Phương

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 84

Số lượt truy cập: 1397276