Với chủ đề năm 2019 là “Kỷ cương-chất lượng-kịp thời-chuyên nghiệp-hiệu quả”, VPCP đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Đối với việc xây dựng, quản lý, tổ chức thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, VPCP đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc hội, trọng tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu thực tiễn, phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ về tính khả thi. Thường xuyên đôn đốc việc thực hiện, cá nhân hóa trách nhiệm đến từng chuyên viên, góp phần hạn chế việc xin lùi, rút hoặc điều chỉnh. Đã phối hợp, đôn đốc trình 16 đề án thuộc chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; hoàn thành 21/21 dự án luật, pháp lệnh và các báo cáo trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm tiến độ, chất lượng. Tỷ lệ đề án các bộ, cơ quan trình đạt 87,7%, cao hơn 5,1% so với năm 2018.

VPCP đã tham mưu các giải pháp thúc đẩy cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm điều kiện kinh doanh thực chất, hiệu quả; tham mưu khai trương và sử dụng Trục liên thông văn bản quốc gia; hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, Cổng dịch vụ công quốc gia, góp phần hiện thực hóa quyết tâm của Chính phủ trong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử. Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức 20 cuộc kiểm tra tại 24 bộ, cơ quan và 17 địa phương...

Lắng nghe tiếng nói của nhân dân, doanh nghiệp khi tham mưu, đề xuất chính sách
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng các tập thể thuộc Văn phòng Chính phủ. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá: Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt và tiên phong trong hành động, trung thành, tận tụy, công tâm khách quan, tất cả vì mục tiêu chung... là những giá trị, những điểm nổi bật mà tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động VPCP đã thể hiện rõ nét trong năm vừa qua. Trong thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp trực tiếp, đặc biệt quan trọng của VPCP. Tuy nhiên, Phó thủ tướng cũng nhận xét, công tác xây dựng thể chế dù đã cải thiện nhiều nhưng vẫn còn đề án chậm tiến độ hoặc phải điều chỉnh. Năng lực tham mưu tổng hợp đã có nhiều tiến bộ nhưng một số trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác theo dõi, nắm tình hình thực tiễn và thông tin dư luận để chủ động tham mưu, đề xuất còn hạn chế.

Đối với nhiệm vụ năm 2020, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, đây là năm cuối của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đất nước giai đoạn 2016-2020, năm có nhiều sự kiện trọng đại. VPCP phải không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu tổng hợp. Phạm vi và nội dung rất rộng, nhiệm vụ rất đặc thù và rất khó khăn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức của VPCP phải có trình độ, năng lực, phẩm chất tốt, tinh thần làm việc vô tư, trong sáng, tất cả vì mục tiêu chung. Đồng thời, VPCP phải lắng nghe tiếng nói của nhân dân, của doanh nghiệp để tham mưu tốt, đề xuất chính sách vì lợi ích của nhân dân, vì sự phát triển của đất nước.

VPCP cần chủ động hơn nữa nắm bắt tình hình thực tiễn cuộc sống, các vấn đề nóng, nhạy cảm, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội để kịp thời tham mưu, đề xuất xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, giải pháp phục vụ chỉ đạo, điều hành kinh tế-xã hội. Đồng thời, nâng cao hơn nữa năng lực phân tích, dự báo; theo dõi sát diễn biến tình hình và chủ động phát hiện những vấn đề cấp bách, khó khăn vướng mắc, chủ động tham mưu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý kịp thời.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng 4 tập thể thuộc VPCP. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng đồng chí Nguyễn Văn Tùng, nguyên Phó chủ nhiệm VPCP; Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba tặng các tập thể, cá nhân thuộc VPCP.

HƯNG MẠNH

Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/lang-nghe-tieng-noi-cua-nhan-dan-doanh-nghiep-khi-tham-muu-de-xuat-chinh-sach-606214