Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) QĐND Việt Nam. Dự buổi lễ còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung Đảng, Ủy viên QUTƯ; Trung tướng Lê Hiền Vân và đại biểu nhiều ban, bộ, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng đối với hai sĩ quan cao cấp của Quân đội nhân dân Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng đối với Trung tướng Trần Quang Phương và Trung tướng Đỗ Căn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng đối với hai sĩ quan cao cấp của Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng các đồng chí được thăng quân hàm Thượng tướng.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng đối với Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam và Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đặc biệt chúc mừng hai đồng chí vinh dự được thăng quân hàm dịp này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng đối với hai sĩ quan cao cấp của Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại tướng Lương Cường chúc mừng các đồng chí được thăng quân hàm Thượng tướng.

Thay mặt các sĩ quan cao cấp được thăng quân hàm, đồng chí Trần Quang Phương bày tỏ vinh dự, tự hào khi được Đảng và Nhà nước thăng quân hàm Thượng tướng; càng xúc động và trân trọng hơn khi được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quân hàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng đối với hai sĩ quan cao cấp của Quân đội nhân dân Việt Nam

Thượng tướng Trần Quang Phương, đại diện các đồng chí được thăng quân hàm Thượng tướng phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT cho rằng: Có được niềm vinh dự, tự hào này là nhờ sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng, Nhà nước, QUTƯ, Bộ Quốc phòng; sự quan tâm giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương; sự đùm bọc, nuôi dưỡng của nhân dân; sự chia ngọt, sẻ bùi, đoàn kết hiệp đồng lập công tập thể của đồng chí, đồng đội trong suốt quá trình chiến đấu, công tác, phấn đấu trưởng thành của cá nhân và gia đình, người thân. Đồng chí Trần Quang Phương cho rằng, niềm vinh dự tự hào này không chỉ là của cá nhân mà còn là của cán bộ, chiến sĩ toàn quân; là trách nhiệm lớn lao mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Do đó, các đồng chí được thăng quân hàm Thượng tướng lần này nguyện tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện, công tác tốt hơn nữa, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng là sĩ quan cao cấp của QĐND Việt Nam, xứng đáng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của nhân dân, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng đối với hai sĩ quan cao cấp của Quân đội nhân dân Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng đại biểu chúc mừng các đồng chí được thăng quân hàm Thượng tướng.

Cũng tại buổi lễ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Đại tướng Lương Cường, cùng các đại biểu ban, bộ, ngành Trung ương đã tặng hoa, chúc mừng đồng chí Trần Quang Phương và đồng chí Đỗ Căn.

Tin, ảnh: TẤN TUÂN – TUẤN HUY

Theo qdnd.vn