MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
Chiều ngày 09/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban Khối Khoa giáo quý II/2019. Đồng chí Trần Mộng Điệp - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ngành, đơn vị trong Khối Khoa giáo.

6 tháng đầu năm 2019, công tác Khoa giáo của các huyện, thị, thành phố và các ngành trong khối khoa giáo hoạt động nề nếp, có chất lượng và hiệu quả. Sự phối hợp giữa ban tuyên giáo cấp ủy với các ngành trong Khối khoa giáo được thực hiện tốt. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy: tổ chức 01 hội nghị sơ kết 01 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung; ban hành 02 văn bản thực hiện 02 Kết luận Ban Bí thư Trung ương Đảng; ban hành 02 báo cáo sơ, tổng kết 02 Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng; ban hành 01 công văn chỉ đạo về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị trong khối thực hiện các công tác chuyên môn khác.

Trong việc thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực khoa giáo 6 tháng đầu năm 2019, ngành Y tế đã thực hiện 1.915.509 lượt khám bệnh (tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2018); 116.432 lượt điều trị nội trú (giảm 2,9% so cùng kỳ năm 2018); 12.980 lượt phẫu thuật (tăng 2,5% so cùng kỳ năm 2018). Ngành giáo dục và đào tạo đã tổ chức 02 Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 – 2020 và Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế thi. Về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: tính đến 31/5/2019, số người tham gia bảo hiểm y tế toàn tỉnh là 1.111.327 người, đạt tỷ lệ bao phủ 89,81% (tăng 4,29% so với cùng kỳ năm 2018); có 154.015 người tham gia BHXH; có 139.917 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Diễn đàn trí thức lần thứ I/2019 với chủ đề “Những giải pháp nâng cao việc triển khai, thực hiện ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW”…Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về những vấn đề tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ của của các đơn vị trọng khối như: tình hình khai thác cát, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; việc thiếu đội ngũ cộng tác viên về trẻ em ở cơ sở...Đồng chí Trần Mộng Điệp phát biểu kết luận

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Mộng Điệp, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được và đề nghị các đơn vị trong Khối nỗ lực khắc phục khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt các nội dung công tác khoa giáo gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Các nhiệm vụ trọng tâm trong quý III/2019 của Khối: tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy văn bản triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, tòan diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Kết luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi và một số dịch bệnh theo mùa; tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục năm 2019; tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh năm 2019…
DK
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 30

Số lượt truy cập: 2187394