- Chào mừng 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017)        - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 16-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị giao ước thi đua 2017. Năm nay, các đơn vị thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm, 7 nhiệm vụ thường xuyên và các nội dung thi đua tự chọn phù hợp tình hình thực tế địa phương để đăng ký. Hội phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyên truyền kết quả, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016-2021; tổng kết, sơ kết các chương trình phối hợp đến năm 2017, triển khai thực hiện các Đề án mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt...


Các đơn vị hội cấp huyện ký kết giao ước thi đua.

Bên cạnh đó, hội phụ nữ toàn tỉnh phấn đấu 100% cán bộ, 80% hội viên trở lên được phổ biến nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc; 100% hộ gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ được tuyên truyền về cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; 80% hộ phụ nữ nghèo, 85% phụ nữ nghèo làm chủ hộ được hội hỗ trợ về vốn, phương thức làm ăn; 80% - 95% thành viên tổ tiết kiệm và vay vốn tham gia tiết kiệm; 95% tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt loại tốt, khá, không có tổ yếu; trên 13.000 lao động nữ được tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm...

Theo baokhanhhoa.com.vnĐộ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 22

Số lượt truy cập: 254024