MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
Sáng ngày 09/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban Công tác Văn hóa Văn nghệ 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Trần Mộng Điệp - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao; Ban Tuyên giáo, Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc; Phòng PA03 - Công an tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị, thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì và phát triển, các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh với nhiều nội dung và hình thức phong phú, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của Nhân dân. Công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước về văn hóa được củng cố và tăng cường, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, giữ vững an ninh, quốc phòng địa phương; nhất là hoạt động quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa - du lịch tại các địa điểm danh thắng, di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm chấn chỉnh kịp thời và dần đi vào nền nếp.

Tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ các sự kiện, nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh: các hoạt động "Mừng Đảng - Mừng Xuân Kỷ Hợi - 2019"; cầu truyền hình kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019), 89 năm Ngày thành lập Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930-24/02/2019) và chúc Tết quân và dân huyện đảo Trường Sa; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng những ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh như: kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 - 02/4/2019) và 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019)… Ngành Văn hóa, Thể thao và các địa phương tổ chức sôi nổi các lễ, hội truyền thống của tỉnh: Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Tháp Bà PoNagar, lễ hội Đền Trần Hưng Đạo (tại thành phố Nha Trang); lễ hội Am Chúa (huyện Diên Khánh); tổ chức Ngày Hội văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) tại huyện Cam Lâm... Tổ chức thành công Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2019 và Tuần lễ Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2019 với chủ đề Sắc màu của biển (từ ngày 10/5 đến 14/5/2019) với gần 60 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí. Các hoạt động trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật diễn ra sôi nổi...
Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi những vấn đề tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ của của các đơn vị: tình trạng tổ chức cưới hỏi linh đình gây lãng phí, tình trạng rải, đốt nhiều vàng mã trong đám tang vẫn còn diễn ra ở một số nơi; số lượng các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị nội dung tư tưởng, nghệ thuật cao chưa nhiều; cán bộ văn hóa cơ sở phần lớn chưa qua đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về lịch sử, văn hóa nhưng phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực như văn hóa, thông tin, lao động - thương binh xã hội, lại thường xuyên biến động, chậm được kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; kinh phí dành cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ còn hạn chế...Đồng chí Trần Mộng Điệp phát biểu kết luận

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Mộng Điệp, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được và đề nghị thời gian tới các địa phương, đơn vị nỗ lực khắc phục những khó khăn, tập trung thực hiện tốt các nội dung sau: tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), gắn với Chương trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 23/10/2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo của các cơ quan văn hóa, văn nghệ; tổ chức nhiều hoạt động văn học, nghệ thuật phong phú, đa dạng, đẩy mạnh hoạt động sáng tác; nâng cao chất lượng cả về nội dung, hình thức. Tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trong văn hóa, văn học, nghệ thuật; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tuyên truyền công tác xây dựng và phát triển văn hóa, thể thao, quản lý và tổ chức lễ hội.
DK
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 36

Số lượt truy cập: 2187462